Kolportaż ulotek

newspaper-boy-1245130-mPodczas omawiania usługi opracowań statystycznych, wspomnieliśmy o dystrybucji oraz kolportażu ulotek reklamowych. Jest to także bardzo ważny element naszej działalności będący bardzo dobrym przykładem wykorzystywania wszystkich możliwości w celu trafienia do jak największej grupy odbiorców ze swoją ofertą. Możemy przecież powiedzieć, iż ulotki reklamowe to w dalszym ciągu bardzo dobry sposób komunikacji bezpośredniej z klientami, wobec czego warto tę technikę wykorzystać, oczywiście po odpowiednim przygotowaniu ulotek, i dobraniu adresów potencjalnych klientów do których ulotki będziemy kierować.

W pierwszej kolejności powinniśmy tutaj wykorzystać odpowiednie bazy biznesowe obsługiwane przez przystosowane do ich obsługi aplikacje dedykowane, w których znajdziemy odpowiednie informacje odnośnie potencjalnych adresatów naszej kampanii reklamowej. Jest to bardzo ważne, bowiem bazy danych, na przykład bazy lekarzy zawierają tylko i wyłącznie te dane i informacje, które klienci, czyli w tym przypadku lekarze samodzielnie udostępnili o osobie, oraz informacja na temat tego, czy dany lekarz zezwala na wysyłanie do niego pocztą tradycyjna czy też elektroniczną, odpowiednie ulotki i materiały reklamowe. Jest to bardzo ważne, bowiem nie możemy wysyłać reklamy do osób które sobie tego pod żadnym pozorem nie życzą.

Dopiero kiedy będziemy mieli wyselekcjonowane adresy osób, można będzie rozpocząć właściwy kolportaż ulotek, reklamowych, promujących nowe usługi oraz produkty. W omawianym przypadku, będzie to kolportaż do lekarzy, których adresy pozyskano z bazy lekarzy, a następnie poprzez jej analizę przy pomocy aplikacji CRM, wyłuskano adresy tych, którzy wykazują najwyższy poziom zainteresowania tego rodzaju usługami. Jednym słowem, dzięki usłudze kolportażu ulotek reklamowych, zapewniamy sobie pewność i bezpieczeństwo przeprowadzanych kampanii marketingowych.