• Obsługa nakierowana na dobro klienta

    Planując wzrost firmy należy mieć na uwadze bardzo wiele elementów. Z pewnością należą do nich posiadane zasoby, opinie odbiorców rynku, a także jakość oferowanych produktów czy usług. Wśród nich warto również zwrócić uwagę na standardy obsługi klientów, które odpowiedzialne są za utrzymywanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie, a także podtrzymywanie dobrych relacji z konsumentem. Sposób na […]

    Read more »
  • Laur dla najlepszych

    Nagradzanie najlepszych to nie tylko chlubna tradycja, ale i wspaniała zachęta do ciągłego doskonalenia. Podobną opinię prezentuje również Ministerstwo Zdrowia, stosując system akredytacji. Niezbędnym elementem, aby móc ubiegać się o oficjalny dowód ministerialnego zaufania ( łac. accredito – zawierzać, zaufać), jest prowadzenie pomiarów satysfakcji klientów podmiotów medycznych – badań opinii pacjentów. Dzięki temu można właściwie zdiagnozować […]

    Read more »

Back to Top