Laur dla najlepszych

11 grudnia 2015

Nagradzanie najlepszych to nie tylko chlubna tradycja, ale i wspaniała zachęta do ciągłego doskonalenia. Podobną opinię prezentuje również Ministerstwo Zdrowia, stosując system akredytacji. Niezbędnym elementem, aby móc ubiegać się o oficjalny dowód ministerialnego zaufania ( łac. accredito – zawierzać, zaufać), jest prowadzenie pomiarów satysfakcji klientów podmiotów medycznych – badań opinii pacjentów. Dzięki temu można właściwie zdiagnozować rzeczywisty poziom spełnienia wyartykułowanych w ministerialnym rozporządzeniu wskazówek, dobrych praktyk i wzorców odnośnie zalecanych standardów świadczeń.

Jak szpital – to i badanie!

Wiele podmiotów  ubiegających się o akredytację samodzielnie realizuje badania ankietowe pacjentów szpitala czy innej jednostki medycznej, wprowadzając ankiety pacjentów jako element kończący pobyt w placówce. Ankietyzacja pacjentów zwykle odbywa się wówczas w formie papierowej albo elektronicznej, kiedy to za pośrednictwem poczty e-mail wysyłane jest zaproszenie do wypełnienia ankiety dostępnej po kliknięciu w załączony link. Tego typu badania ankietowe pacjentów bazują zwykle na zebraniu ankiet od jak największej liczby pacjentów, co z resztą nie jest proste, ponieważ pacjenci zwykle niechętnie poświęcają  swój czas ankietom.  Lepsze wyniki osiągnąć pozwala kontaktowanie się w celu przeprowadzenia ankiety drogą telefoniczną – jest to jednak trudne do zorganizowania w przypadku samodzielnej realizacji badania.

Zalety i wady

Kontakt telefoniczny ma także i tę zaletę, że nie potrzeba drukować ankiet papierowych, co zwykle znacznie zawyża koszty papierowej ankietyzacji pacjentów. Dane z papieru trzeba następnie zliczyć, co samo w sobie jest czasochłonne, a po przeliczeniu na godziny pracy – także nieopłacalne finansowo. W przypadku telefonicznego badania satysfakcji pacjentów, prowadzonego przy użyciu oprogramowania komputerowego, dane są rejestrowane w systemie, od razu w odpowiedniej do wykonywania statystycznych obliczeń i analiz postaci. Stosowne oprogramowanie można zakupić za pośrednictwem Internetu, dysponują nim także profesjonalne studia telefoniczne. Część z nich jest powiązana z agencjami realizującymi badania społeczne i sondaże.

Telefon skraca dystans

Starając się o akredytację warto rozważyć zlecenie badań ankietowych pacjentów takiej właśnie zewnętrznej agencji. Jej pracownicy nie tylko są w stanie zorganizować badanie telefoniczne, dysponują także wiedzą potrzebną, aby jak najlepiej skonstruować narzędzie badawcze, czyli sam kwestionariusz ankiety. Mają także umiejętności pozwalające na wyselekcjonowanie niewielkiej grupy pacjentów, z którymi rzeczywiście należy przeprowadzić badanie, aby dawało rzetelne i wiarygodne wyniki, zamiast prowadzić „łapankę”, w wyniku której otrzymać można niereprezentatywne dane. Decydując się na zlecenie usługi badania ankietowego pacjentów szpitala albo przychodni warto zapoznać się z listą dotychczas prowadzonych przez agencję badań – dobrze, jeśli znajdują się wśród nich realizacje dla służby zdrowia. Zdobyte doświadczenie i wiedza w zakresie struktury, zarządzania i finansowania opieki medycznej w Polsce może okazać się kluczowa dla pomyślnej współpracy podmiotu badanego z badaczami.