Działania marketingowe w branży farmaceutycznej

2 grudnia 2015

Na samym początku warto zauważyć, że branża farmaceutyczna nie należy do łatwych. Nie chodzi tutaj tylko o pozyskanie klienta, lecz także o działania menadżerów firmy, aby klientów było więcej, a firma odnosiła sukcesy. Aby to się stało, zalecane jest przeprowadzanie badań marketingowych i badań rynku farmacji. Dzięki tym badaniom menadżerowie firmy będą mogli zminimalizować ryzyko podejmowania błędnych decyzji. Możliwe jest, aby badania marketingowe farmacja przeprowadzali kompetentni pracownicy firmy, lecz mimo wszystko zaleca się zlecenie tychże badań profesjonalnej firmie. Tylko wtedy otrzymane wyniki, ale także całe badanie, przeprowadzone będzie w rzetelny sposób. Proces zbierania danych nie jest trudny, lecz prawidłowe jego opracowanie wymaga kompetencji i umiejętności.

Pozyskiwanie danych do rozwoju

Aby pozyskać dane do badania marketingowe dla farmacji, warto przygotować schemat działania i według niego postępować. Nie powinno być miejsca na przypadek. Pierwszym krokiem jest zastanowienie się co właściwie chce się badać, kogo chce się badać, gdzie badać i w jaki sposób badać. Po udzieleniu odpowiedzi na kilka postawionych pytań, następuje etap wyboru odpowiedniej metody/techniki badawczej, za pomocą której zbierany będzie materiał w systematyczny sposób. Wachlarz dostępnych metod jest bardzo szeroki, a wśród nich znajdują się metody jakościowe i ilościowe. Do metod jakościowych zaliczane są następujące metody: indywidualne wywiady pogłębione (IDI – Individual In-Depth Interview), zogniskowane wywiady grupowe (FGI – Focus Group Interview), tajemniczy klient (Mystery Client/Shopping). Do metod ilościowych należą: tradycyjne ankiety papierowe (PAPI – paper nad Pencil Interview), badania telefoniczne (CATI – Computer Assisted Telephone Interview), badania wspomagane komputerowo (CAPI – Computer Assisted Paper Interview), ankiety internetowe (CAWI – Computer Assisted Web Interview). Często w badanie marketingowe dla firm farmaceutycznych wykorzystuje się metody ilościowe, gdyż otrzymane wyniki są miarodajne i można je przełożyć na całą populację, np. farmaceutów. Metody jakościowe wykorzystuje się mniej często, lecz nie powinno się ich całkowicie pomijać. Stają się one podstawą do wygenerowania USP (Unique Selling Properties) oraz RTB (Reasons To Believe).

Ostatnie etapy procesu badawczego

Kolejnym etapem procesu badawczego jest analiza zebranego materiału. Długość tego etapu nigdy nie zajmuje tyle samo czasu, gdyż zależy od różnych czynników (np. od doboru metod). W czasie prowadzenia badań na pierwszy plan wysuwa się strategia komunikacyjna firmy. Są to wszelkie przekazy jak: opakowanie produktu, ulotka informacyjna, reklama w mediach, cena itp. Kieruje się je nie tylko do klientów, lecz także do kontrahentów. Warto zbadać czy wprowadzona strategia firmy była dobrze skonstruowana i czy się sprawdza.

Ostatnim etapem procesu badawczego jest tworzenie wniosków i rekomendacji, które następnie przekazuje się firmie. Jeśli proces badawczy został przygotowany w odpowiedni sposób i samo przeprowadzenie badania także przebiegło według wcześniej ustalonego planu, to świadczy to o właściwym zrozumieniu znaczenia zagadnienia, jakim jest badanie marketingowe farmacja.