Sektor FMCG

23 listopada 2015

Rynek FMCG to ogromny obszar, wewnątrz którego mieszczą się zupełnie od siebie różne branże, pragnące skierować swoje produkty do grup o różnym profilu konsumenckim. Obok posiadającej dorosłą, wierną na ogół klientelę branży wyrobów tytoniowych funkcjonują tu na przykład producenci ręczników papierowych czy płatków kosmetycznych, których klientela to najczęściej osoby dokonujące pojedynczego zakupu motywowanego konkurencyjną ceną. W przypadku niektórych produktów o wyborze zakupu decydują czynniki dalece bardziej złożone, wśród których nierzadko pojawia się element stylistyki i kolorystyki pasującej do danego wnętrza.

Rynek FMCG należy w dużej mierze do potężnych koncernów, które swoją przewagę opierają dziś na wieloletnim doświadczeniu, znajomości wśród klientów oraz na regularnych badaniach marketingowych, które pozwalają im stale odpowiadać na zmieniające się trendy i tendencje. Idąc za przykładem liderów, aby zminimalizować ryzyko wiążące się z udziałem w tak skomplikowanym rynku, wiele firm decyduje się na badania marketingowe FMCG zarówno przed swoim debiutem, jak i w celu zbadania wizerunku oraz określenia strategii marketingowej, która najlepiej trafi klientom do przekonania.

Popularne metody badań rynkowych FMCG

Najlepiej sprawdzające się metody badań marketingowych sektora FMCG wiążą się z pozyskiwaniem danych jakościowych. Wypracowane w tym zakresie specyficzne dla badania rynku FMCG narzędzia badawcze to między innymi insighty i testy konsumenckie, w których aktywowany jest między innymi potencjał autoanalityczny badanych, ich umiejętność do prześledzenia własnych procesów decyzyjnych i próba wspólnego zrozumienia głębokich struktur odpowiedzialnych za postrzeganie produktów jako atrakcyjnych. Dzięki tego typu badaniom poznać można uwarunkowania związane z wyborem, które pozwolą projektować strategie marketingowe profilowane dokładnie na grupę docelową. Dlatego niezwykle istotny jest właściwy dobór próby badawczej, który zagwarantuje reprezentatywność dla całej grupy targetowej produktu.

Uzupełniające metody badania rynku FMCG

Dodatkowo, wyniki badań jakościowych warto zestawić z ujęciem ilościowym, które zweryfikuje dane uzyskane w tych pierwszych, potwierdzając możliwość uogólnienia ich na całą badaną populację. Ankietyzacja pozwoli także na obiektywny pomiar natężenia danej cechy czy struktury, zaobserwowanej w badaniu jakościowym.

Wady i zalety badań rynku FMCG

Zlecenie badań marketingowych sektora FMCG zewnętrznej agencji także z pewnością wpłynie na obiektywność procesu badawczego oraz umożliwi wykorzystanie doświadczenia badaczy. Odpowiedni dobór próby, zaprojektowanie scenariuszy oraz wykonanie badania to usługi, które wymagają precyzji i doświadczenia, którym z pewnością dysponują badacze zewnętrzni. Niestety, w związku z jakościowym charakterem badań, należy liczyć się z kosztownością oraz czasochłonnością procedur.