Badania rynku dla każdej branży

19 maja 2015

Niezależnie od branży, w której na rynku działa przedsiębiorstwo, powinna ona w regularnych odstępach czasu zlecać przeprowadzanie badań marketingowych i badań rynku. Dzięki rzetelnie przeprowadzonym badaniom uzyska wiarygodne dane, pomocne w dalszej działalności firmy. Obecnie coraz powszechniejsze staje się przekonanie, że badania rynku są podstawą rozwoju przedsiębiorstwa. Najbardziej popularne są badania dla branży farmaceutycznej, ale także inne branże nie pozostają daleko w tyle.

Z czym związane są badania rynku

Ich zakres potrafi być naprawdę duży. Stosuje się więc podziały, dzięki którym tematyka ta staje się przystępniejsza. Podstawowy podział dotyczy badania rynku, badania klienta i badania produktu. W badaniach rynku można wyróżnić takie obszary, jak: analiza struktury rynku, segmentacja rynku, badanie konkurencji, popyt i podaż, ceny, rozpoznawanie wszelkich luk na rynku, analizowanie nowych rynków dla konkretnej firmy, czy prognozowanie udziałów w rynku. Z badaniami klienta wiążą się natomiast następujące zagadnienia: określanie wartości klienta, badanie potrzeb i oczekiwań konsumentów, analizowanie lojalności klientów, badanie jakości obsługi klienta. Badania produktu to m.in. pozycjonowanie produktu na rynku, analizowanie jakości produktów, wyznaczanie koszyka produktów, analizowanie zwyczajów zakupowych. Jeśli chodzi o metody i techniki badawcze, to tutaj również istnieje duży wachlarz, z którego należy rozsądnie wybrać. Nie wszędzie da się bowiem zastosować każdą z metod. Warto jednak znać cały ich przekrój. Wśród podstawowych, standardowo oferowanych przez firmy badawcze, znajdują się badania ilościowe i jakościowe. W ilościowych dominują badania telefoniczne (CATI) i ankiety online (CAWI). Popularne są także ankiety tradycyjne, papierowe (PAPI), bądź też ich szybsze wydanie w postaci ankiet wspomaganych komputerowo (CAPI). Badania jakościowe to przede wszystkich wywiady grupowe (FGI) i indywidualne pogłębione (IDI), a także tajemniczy klient. Ponadto standardowo oferuje się analizę danych zastanych i SWOT. Każda z agencji badawczych jest jednak elastyczna i bierze pod uwagę indywidualne życzenia klienta, można więc zażyczyć sobie innej metody, czy niestandardowego ich połączenia. Pomóc może też tutaj znacząco zakupienie licencji systemu wspierającego badania CATI, CAWI, CAPI, dzięki któremu badanie można przeprowadzić właściwie z pomocą pracowników własnej firmy, bez konieczności współpracy z firmą badawczą. Na rynku istnieją już odpowiednie rozwiązania, z których polecamy najnowszy, polski CATI-System.pl.

Wykorzystanie wyników badania rynku

Wysokie jakościowo wyniki badania rynku można wykorzystać przede wszystkim do dalszego rozwoju firmy. Chodzi tutaj zarówno o wprowadzanie nowych bądź zmodyfikowanych produktów/usług na rynek, dopracowanie działań marketingowych, czy lepsze zrozumienie potrzeb potencjalnych klientów, jak i opracowanie długofalowej strategii marketingowej.