Analiza danych medycznych jako sposób na choroby

6 lipca 2017

Analiza danych medycznych to dziedzina statystyki, która odpowiada za zdobywanie informacji o pacjentach i ocenianie, jakie może być ryzyko zachorowania na daną chorobę.

Nowe metody
Obecnie wprowadzane są nowe metody, które pozwalają na jeszcze dokładniejsze wysuwanie wniosków. Analiza danych w medycynie odgrywa bardzo ważną rolę. Współcześnie kładzie się duży nacisk na to, aby podejmowane decyzje opierały się o wynik badań statystycznych.

Ciągle zmieniają się standardy leczenia, leki, a wszystko to pochodzi z analiz. Aby móc wypowiedzieć się na temat konieczności zmian w sposobie leczenia czy nowych terapii, trzeba mieć na to potwierdzenie i dowody.

Zakresy zbierania danych
Dane zbiera się w różnybig-data-2296821_960_720ch zakresach. Odnoszą się one do podstawowej opieki medycznej oraz informacji o symptomach chorób, wynikach testów, opisów terapii. Ponieważ informacji jest mnóstwo, konieczne jest wprowadzenie w życie odpowiednich instrumentów statystycznych – temu właśnie ma służyć analiza danych medycznych.

 

 

 

Analizę danych medycznych stosuje się w różnych obszarach. Oto niektóre z nich:
•    projektowanie badań – niezbędne na samym początku, to na tym etapie zdarza się bardzo dużo błędów; dzięki narzędziom statystycznym można rzetelnie i trafnie dobrać grupę kontrolną oraz zdecydować, jak liczne będą próby,
•    wspomaganie decyzji – w tym miejscu szacuje się dokładność testów diagnostycznych, bierze się pod uwagę konkurencyjne testy oraz zapisy EKG, dane genetyczne, stan pacjenta itd.,
•    zmiana terapii – to element, który odnosi się do rozpoczęcia działania nową terapią albo przy użyciu nowego leku, które koniecznie muszą opierać się na danych i dowodach,
•    określanie ryzyka wystąpienia chorób – da się je określić na podstawie analizy danych medycznych,
•    badania kliniczne – na ich podstawie można określić, czy leki i procedury medyczne są skuteczne, a w dalszej kolejności da się zmienić np. czynniki ryzyka, w tym przypadku ważna jest wiedza, że badania kliniczne nigdy nie dają jednoznacznych wyników; tutaj przydatnym narzędziem są właśnie narzędzia statystyczne, które pozwalają nadać im jednoznaczność,
•    analiza badań genetycznych – pojawiają się listy genów, wzorce wyszukiwania.

Ilość danych w medycynie jest ogromna. Ogromnym sukcesem jest umiejętność ich odpowiedniego wykorzystaniu tak, aby analiza dawała konkretne efekty, przekładające się na leczenie. W analizie danych medycznych bierze się pod uwagę konkretne atrybuty pomocne do oceny stanu pacjenta oraz zależności między tymi atrybutami a podejmowaniem decyzji w kwestii jego zdrowia.