Ewaluacja POKL

4 lutego 2015

Proces ewaluacji POKL, czyli ewaluacji w ramach działania 6.1.3, jest stosunkowo skomplikowany, bowiem musimy tutaj przeprowadzić cały szereg różnorodnych badań, które pozwolą nam na uzyskanie odpowiedzi na pytania czy poszczególne działania w ramach działania 6.1.3, były dobrze przeprowadzone, oraz w razie zaistnienia takiej konieczności na określenie popełnionych błędów. Jest to wiec bardzo dobry proces, dzięki któremu możemy się przekonać czy pieniądze pozyskane ze środków unijnych są należycie wykorzystywane, zgodnie z ich przeznaczeniem w ramach danego działania.

Jako że tutaj mamy na myśli przede wszystkim ewaluacje POKL, możemy od razu powiedzieć, iż zakres badań jest tutaj dość precyzyjnie ustalony przez samych twórców koncepcji prowadzenia tego typu badań w sektorze publicznym. Jest to bardzo ważny element interwencji publicznych, pozwalający nam na określenie efektywności danych interwencji, a co za tym idzie, możemy tutaj zapewnić sobie pełną wiedzę o każdym z elementów procesu podlegającego ewaluacji, a co za tym idzie, możemy ten proces stale usprawniać, aby w przyszłości osiągać jeszcze lepsze efekty jego przeprowadzania.

Generalnie rzecz ujmując, możemy tutaj powiedzieć, iż w przypadku kiedy prowadzone są ewaluacje 6.1.3, zawsze w wyniku osiągniemy poprawne dane, dzięki którym dowiemy się, czy wszystkie prowadzone przez nas działania, odniosły zamierzone skutki, a to przecież kwestia zdecydowanie najważniejsza w tym przypadku. Musimy tutaj także zwrócić uwagę na to, aby w czasie ewaluacji poprawnie przeprowadzać badania rynku, które mogą stanowić bardzo cenne źródło informacji na temat wszystkich najważniejszych działań w tym zakresie.