• Opinie klientów w społeczeństwie konsumpcyjnym

  Wychwycenie występujących zmiennych w społeczeństwie konsumpcyjnym możliwe jest dzięki przeprowadzeniu badań opinii. Opinia klientów związana jest z kwestią procesu konsumpcji, który to proces polega na wykorzystaniu usług i dóbr, aby zaspokoić pojawiające się potrzeby. Konsumpcja jest procesem ulegającym przekształceniu w czasie. Na jego kształtowanie się ma wpływa sytuacja demograficzna, kulturowa, ekonomiczna oraz technologiczna. Za konsumentem […]

  Read more »
 • euro

  Ewaluacje 6.1.3

  Jednym z najczęściej przeprowadzanych przez nas badań ewaluacyjnych, są tutaj ewaluacje 6.1.3, czyli badania przeprowadzane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest to program finansowany z Funduszu Strukturalnego EU, którego podstawowym zadaniem jest likwidacja bezrobocia na terenach dotkniętych przekształceniami społecznymi, wynikającymi z wstąpienia Polski do UE. Dzięki pieniądzom z tej interwencji publicznej Unii Europejskiej, Powiatowe […]

  Read more »
 • analiza danych7

  Badania opinii oraz satysfakcji pracowników

  Wśród wszystkich prowadzonych przez Leader 5 badań w ramach danego przedsiębiorstwa, bardo często, prowadzone są także badania satysfakcji pracowników, które mają za zadanie określenie poziomy zadowolenia pracowników z wykonywanej przez nich pracy, oraz z warunków jej wykonywania. Jest to bardzo ważny aspekt badawczy, bowiem poprawa sytuacji naszych pracowników wpływać zawsze będzie na lepszą ich wydajności, […]

  Read more »

Back to Top