Opinie klientów w społeczeństwie konsumpcyjnym

30 stycznia 2018

Wychwycenie występujących zmiennych w społeczeństwie konsumpcyjnym możliwe jest dzięki przeprowadzeniu badań opinii. Opinia klientów związana jest z kwestią procesu konsumpcji, który to proces polega na wykorzystaniu usług i dóbr, aby zaspokoić pojawiające się potrzeby. Konsumpcja jest procesem ulegającym przekształceniu w czasie. Na jego kształtowanie się ma wpływa sytuacja demograficzna, kulturowa, ekonomiczna oraz technologiczna.

Za konsumentem można nadążyć

Uznając człowieka jako osobę konsumującą należy zastanowić się nad poziomem jego zadowolenia, w tym celu przeprowadza się badania opinii klienta. Można przy tym zauważyć, że poziom zadowolenia klienta związany jest z przyjmowaną przez niego postawą konsumenta, z czego wynika:

 • potrzeba rozpoznania potrzeb i oczekiwań klientów;
 • wzbudzaniem w konsumencie nowych doznań;
 • potrzeba właściwej reakcji na zmienne nastawienie rynku.

Badając opinie klientów zyskuje się potrzebne informacje

Na opinię klienta ma wpływa zarówno proces związany z zakupem produktu czy usługi, ale także z jego użytkowaniem. Uwzględnia się tutaj  trzy wymiary:

 1. podstawowe cechy produktu/usługi– składniki, jakość, styl, marka, opakowanie;
 2. oczekiwane korzyści w procesie użytkowania produktu/usługi;
 3. elementy i warunki procesu zakupu – reklama, gwarancja, warunki dostawy, reputacja firmy.

Badania opinii klientów pozwalają na przyjrzenie się tym elementom i określenie stopnia, w jakim te wymiary są realizowane, a także określenie relacji jaka istnieje pomiędzy zaspokojeniem tychże wymiarów a decyzjami konsumenta.

Społeczeństwo konsumpcyjne wymaga szczególnej czujności

Ogólnie rzecz ujmując o konsumpcji w aspekcie badań opinii klientów można mówić na trzy sposoby jako:

 • aktu społecznego – zaspokojenie danej potrzeby i jej nawrót po krótkim czasie;
 • procesu społecznego, gdzie konsumpcja nie dotyczy tylko jednostki, lecz ogółu zbiorowości zaspakajającej swoje potrzeby;
 • sfery reprodukcji społecznej, która uwzględnia warunki życia społecznego (dochody, zaopatrzenie rynku, polityka społeczna) i zaspokojenia potrzeb tegoż społeczeństwa.

Zadowolenie to postawa do osiągnięcia sukcesu

Traktując konsumenta jako osobę posiadającą autonomię należy pamiętać, że tym, co określa konkretne działanie konsumenta są motywy, a potrzeby stwarzają tylko możliwość do zaistnienia reakcji. Przeprowadzając badania opinii klientów można zapoznać się z doznaniami, emocjami i wrażeniami konsumentów w ciągu całego procesu konsumpcji. Pozwala to m.in. określić:

 • motywy działania;
 • potrzeby rynku;
 • jakość usług/produktów;
 • wartości klientów.