Badania omnibus jako szczególny typ badań sondażowych

16 lutego 2018

Jako szczególny rodzaj badań sondażowych wyróżnia się badania omnibus, które przeprowadza się, gdy pragnie się zadać ankietowanemu jedno lub tylko kilka pytań w danej kwestii. Przeprowadzając takie badanie zbiera się pytania z różnych dziedzin i od różnych zleceniodawców, a następnie układa się je w niezbyt długą ankietę, którą wykorzystują się w badaniu ankietowym.

 

Badanie o wielu mocnych stronach

Technika badań omnibusowych skupia się na obniżeniu kosztów procesu badawczego, gdyż koszty te dzielone są na wszystkich zleceniodawców. Co więcej zapewnia się krótki czas trwania samego procesu badawczego oraz przedstawiania uzyskanych wyników. Dzięki pozyskanym danym można:

 • zaznajomić się z opiniami klientów;
 • rozpoznać preferencje konsumentów;
 • sprawdzić siebie na tle konkurencji;
 • poprawić wizerunek marki.

Uzyskana wiedze musi być wiarygodna

Badanie to przynależąc do sfery badań sondażowych dba o właściwy dobór grupy respondentów, który będzie reprezentatywny. Ankietowani wybierani są wśród wszystkich mieszkańców województw. Dobierając metodę badawczą za pomocą, które zostanie zrealizowane badanie skupia się uwagę na cel badania, ale także na grupę docelową. Ponadto można o badaniach omnibusowych powiedzieć, iż:

 • przynależą do grupy badań ilościowych;
 • uwzględniają bardzo wiele różnych tematów;
 • są odpowiednie dla każdego badania;
 • przedstawiają rzetelne dane.

Omnibusy zyskują na popularności

Przeprowadzanie tego typu badań pozytywnie wpływa na zrozumienie zachodzących zmian oraz na stałą kontrolę zmieniających się oczekiwań konsumentów. Jako że omnibusy przynależą do badań ilościowych to otrzymane dane koncentrują się na uzyskaniu odpowiedzi na pytania: ile? jak często?. Warto pozyskane wyniki wesprzeć badaniami jakościowymi, które pozwolą na zrozumienie zachodzących zjawisk. Jako to co skłania do skorzystania z badań omnibus można wymienić:

 • szybki czas procesu badawczego;
 • nisko koszt badania;
 • otrzymanie wiarygodnych danych;
 • możliwość zadania pojedynczych pytań;
 • zdolność do pogłębienia wiedzy o kliencie.

Każda wiedza jest cenna i godna namysłu

Wszelkie badania sondażowe pozwalają na zapoznanie się z opiniami panującymi wśród społeczeństw, a także pozwala na przyjrzenie się zachodzącym zmianą na przestrzeni lat. Jeśli natomiast chodzi o badania omnibus jako szczególny typ badań sondażowych, pozwalają one na podtrzymywanie pozytywnego wizerunku marki, a przy tym dają szansę na uzyskanie wiedzy o poziomie zadowolenia klienta oraz mocnych i słabych stron podejmowanych działań.