Ewaluacje 6.1.3

5 lutego 2015

Jednym z najczęściej przeprowadzanych przez nas badań ewaluacyjnych, są tutaj ewaluacje 6.1.3, czyli badania przeprowadzane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest to program finansowany z Funduszu Strukturalnego EU, którego podstawowym zadaniem jest likwidacja bezrobocia na terenach dotkniętych przekształceniami społecznymi, wynikającymi z wstąpienia Polski do UE. Dzięki pieniądzom z tej interwencji publicznej Unii Europejskiej, Powiatowe Urzędy Pracy w naszym kraju, mogą uzyskiwać dodatkowe pieniądze na szkolenia dla osób bezrobotnych, oraz na dofinansowania do rozpoczęcia przez te osoby własnej działalności gospodarczej.

Jednakże podstawowym wymogiem w stosunku do PUP, są tutaj właśnie badania ewaluacyjne mające na celu określenie efektywności działania, oraz weryfikacji osiągniętych efektów w stosunku do zakładanych. Dzięki temu podejściu możliwe jest stałe usprawnianie zakresu podejmowanych działań w ramach całego Programu, aby stale stawał się on coraz bardziej efektywny. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, iż przeprowadzając badania tak skomplikowane jak ewaluacja 6.1.3 uzyskujemy wszystkie niezbędne informacje na temat tego, w jaki sposób subwencja europejska powinna być wykorzystana aby zapewnić jak najlepsze efekty w postaci zmniejszania odsetka osób pozostających bez stałego zatrudnienia, czyli określanie najskuteczniejszego kierunku działań w danym regionie, bowiem trzeba pamiętać, iż każdy region będzie tutaj miał zupełnie inne efekty swoich działań, co zależne jest od regionalnej specyfiki rynku pracy.

Bardzo ważnym elementem są tutaj także wszelkiego rodzaju badania opinii oraz badania rynku pracy, które to badania mogą udzielić nam poprawnej odpowiedzi na pytania odnośnie tego, w jakich kierunkach powinny być organizowane szkolenia zawodowe dla bezrobotnych, oraz w których sektorach rynku będą oni mieli odpowiednie możliwości jeśli chodzi prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Z naszej oferty w zakresie ewaluacji 6.1.3, korzystają przede wszystkim Powiatowe Urzędy Pracy, które są tutaj głównymi beneficjentami środków z UE, toteż zapraszamy do współpracy wszystkie pozostałe PUP, które są obowiązane do prowadzenia badań ewaluacyjnych, a chcą aby badania te były przeprowadzone rzetelnie i poprawnie.