Ewaluacje

6 lutego 2015

Leader 5, to także wszelkiego rodzaju badania ewaluacyjne, prowadzone zarówno w przypadku prywatnych przedsiębiorstw, jak i na zlecenie jednostek administracji publicznej, które obowiązane są do przeprowadzania ewaluacji w kwestii stosowania środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych UE. Tym drugi aspektem zajmiemy się nieco później, teraz omawiając przede wszystkim ewaluacje w sektorze prywatnym, bez udziału kapitału UE, co oczywiście także jest bardo poważnym procesem, dzięki któremu przedsiębiorstwa mogą dość dobrze poprawiać swoją efektywność.

Przede wszystkim, musimy tutaj w pierwszej kolejności ustalić, który aspekt działalności podlegać będzie ewaluacji, bowiem od tego zależeć będzie sposób prowadzenia badania, oraz dobór narzędzi i metod badawczych. Musimy pamiętać, iż ewaluacja, to swego rodzaju weryfikacja danego procesu, czyli ustalenie w jakim stopniu zrealizowane po jego zakończeniu były wszystkie założenia z nim związane. Oczywiście możemy tutaj także ustalić punkty kontrolne, aby jeszcze w czasie trwania danego działania, zapewnić sobie poprawny poziom bezpieczeństwa całego procesu, gdzie ewaluacja, pomoże nam korygować zakres działania, oraz dobrane metody i narzędzia pracy. Jest to działanie o podobnym efekcie jak sondaże które jednak w przeciwieństwie do sondaży, bada bezpośrednio konkretne działanie, a nie opinię publiczną, aczkolwiek są to działania bardzo pokrewne.

Warto tutaj także podkreślić, iż wykorzystywane w czasie przeprowadzania sondaży bazy teleadresowe raczej nie są zbytnio potrzebne w przypadku przeprowadzania ewaluacji, bowiem tutaj badać będziemy tylko i wyłącznie efekty. Niemniej jednak, czasami może się okazać, iż sondaże są niezbędne w celu przeprowadzenia badania ewaluacyjnego, wobec czego, warto dość poprawnie realizować także i ten proces, aby efekty badania ewaluacyjnego, które można śledzić za pomocą aplikacji dedykowanych, zawsze były jak najlepsze.