Opracowania statystyczne

7 lutego 2015

Kolejnym aspektem statystycznych badań Leader 5, są tutaj wszelkiego rodzaju gotowe opracowania statystyczne, wykorzystywane przede wszystkim przez większe przedsiębiorstwa, posiadające własne działy analityczne, w których dane zawarte w naszych opracowaniach można poddawać wszelkim analizom pod każdym niemal względem. Oczywiście mniejsze firmy także korzystają z tych rozwiązań, aczkolwiek posiłkować muszą się tutaj zewnętrznymi podmiotami w kwestii analizy danych, lub też zlecić ją naszym pracownikom.

Dzięki przeprowadzaniu analizy opracowań statystycznych w Leader 5, zyskujecie Państwo pewność, iż będzie to profesjonalnie przeprowadzona analiza, bowiem wykonywać ją będą z reguły dokładnie ci sami pracownicy, którzy wcześniej przyczynili się do powstania opracowania statystycznego z danej dziedziny. Jest to dość ważny aspekt naszej działalności, bowiem dla przykładu, powstająca w oparciu o badania statystyczne baza lekarzy, jeszcze nie jest gotowym opracowaniem statystycznym, a co za tym idzie, wszystkie zebrane w niej rekordy, co prawda stanowią dość sporą wartość dla przedsiębiorcy, nie mniej jednak, nie w ujęciu statystycznym.

Wobec powyższego należy tutaj skorzystać z opracowań statystycznych, które stanowią zbiór wszystkich informacji o danym segmencie rynku, na przykład o rynku farmaceutycznym, gdzie baza lekarzy stanowi bardzo ważny element opracowania statystycznego. Musimy przecież pamiętać, iż na przykład dystrybucja ulotek reklamowych, powinna być realizowana w oparciu o odpowiednie dane teleadresowe, zaś te można pozyskiwać tylko i wyłącznie z baz danych lekarzy. Do tego, sama dystrybucja ulotek to przecież nie wszystko, bowiem musimy w pierwszej kolejności te ulotki dopasować, a do tego zaś perfekcyjnie przydadzą wykonywane przez nas programy na zamówienie.