Obliczenia statystyczne i ich zastosowanie

8 lutego 2015

Pracownicy Leader 5 w swojej codziennej pracy wykonują setki obliczeń statystycznych, których zastosowanie w naszych usługach jest wręcz bardzo wysokie. Musimy przecież pamiętać, iż większość prowadzonych przez nas badań, opiera się na statystyce, wobec czego, stosowanie podstawowych działań obliczeniowych przynależnych do nauk statystycznych, jest tutaj wręcz niezbędne. Musimy także pamiętać o tym, aby skutecznie przeprowadzać wszystkie analizy oraz badania statystyczne, bowiem w przeciwnym razie, może się okazać iż podejmowanie decyzji w oparciu o wadliwe wyniki, będzie raczej całkowitym nieporozumieniem.

Dlatego też w naszej codziennej pracy wykonujemy liczne obliczenia statystyczne na uzyskanych drogą badawczą informacjach, odnośnie wszystkich aspektów danego sektora rynku, a co za tym idzie, możemy dzięki temu, dość precyzyjnie określić rozkład poszczególnych zachowań w danej zbiorowości statystycznej. Jest to więc bardzo dobra metoda na to, aby precyzyjnie ustalić sposób działania w danym sektorze rynku, w zgodzie do statystycznych zachowań klientów, oraz w odpowiednim stosunku do zbadanych wcześniej i poddanych odpowiedniej analizie działań konkurencji w tej samej branży.

Może to być bardzo przydatne na przykład w przypadku przedsiębiorstw farmaceutycznych, które stosując mailing lekarze, powinny w pierwszej kolejności poprzez odpowiednią selekcję danych statystycznych na temat wszystkich lekarzy wyselekcjonować tylko tych, którzy faktycznie będą zainteresowani danym rodzajem usług. Jest to dość proste, bowiem bazy lekarzy, z reguły zawierają wszystkie niezbędne informacje, aczkolwiek trzeba je odpowiednio wysegregować, aby określić statystyczny rozkład zapotrzebowania na poszczególne lekarstwa, oraz określić spis wszystkich tych lekarzy z naszej bazy lekarzy, którzy mogą być potencjalnie zainteresowani nowymi produktami. Taka łatwość działania jest możliwa dzięki naszym aplikacjom dedykowanym.

W tym szczególnym zakresie, to jest w przypadku usług obliczeń, oraz analizy baz danych lekarzy, ściśle współpracujemy z kilkoma bardzo dużymi producentami lekarstw w kraju, co jest chyba wystarczającą rekomendacją profesjonalizmu naszych usług w tym zakresie.