• Wizja firmy i możliwości rozwoju

    Każde przedsiębiorstwo dąży do maksymalizacji jakości pracy, która stanowi podstawę wysokich zysków oraz pozycji i wizerunku firmy. Jednocześnie jednak wiele wysiłku wkłada się w obniżanie, a przynajmniej nie podwyższanie kosztów. Rozmaite innowacyjne rozwiązania usprawniające działanie przedsiębiorstwa muszą wykazać się odpowiednim stosunkiem kosztów ponoszonych w związku z ich pozyskaniem i wykorzystaniem do wzrostu jakości i wydajności […]

    Read more »
  • Trudne decyzje

    Podejmując ważną decyzję, nawet najbardziej pewny siebie przedsiębiorca czy urzędnik szuka argumentów, na których mógłby się oprzeć,  wybierając jedną z opcji. W takiej sytuacji wygodnie byłoby znać przyszłość. O przyszłości można jednak wnioskować na podstawie teraźniejszego stanu. Pojawia się więc myśl dotycząca zebrania informacji o aktualnej sytuacji. B jak badanie… Badania rynku i opinii umożliwiają zapoznanie się z […]

    Read more »

Back to Top