Badania kliniczne i obserwacyjne

10 marca 2016

Czasy obecne cechuje niewątpliwie intensywny rozwój wielu dziedzin nauki. Można zauważyć, iż rynek medyczny i farmaceutyczny rozwija się bardzo szybko. Dzięki nowoczesnym technologiom, nie tylko łatwiej można zdiagnozować chorego, ale także wykryć nowe choroby, które do niedawna były niemożliwe do wychwycenia. Niewątpliwie trafna diagnoza wpływa na efektywne leczenie pacjentów. Niektóre bakterie i wirusy nadal nie są wykrywane, pomimo ogromnej wiedzy i doświadczenia, jakim dysponują naukowcy i lekarze. Tylko dalszy prężny rozwój medycyny i farmakologii może to zmienić. Warto podkreślić, że wszystkie badania, które zostały przeprowadzone muszą posiadać specjalne uzasadnienia naukowe i przebiegać zgodnie z określonym planem. Protokół, z kolei, jest oceniany pod kątem merytorycznym i etycznym niezależnie przez kilka komisji. W badaniach klinicznych nic nie może dziać się przez przypadek. Bardzo ważnym jest, by badania kliniczne przebiegały w czterech etapach. Jednak by przejść z jednej fazy do drugiej, wcześniejsza musi zostać zakończona z pozytywnym wynikiem.

Korzyści z prowadzenia badań klinicznych i obserwacyjnych

Podstawową korzyścią, z prowadzonych badań klinicznych nad lekami i z uczestnictwem pacjentów jest dostarczenie niezbędnej wiedzy czy forma terapii jest skuteczna i bezpieczna. Inną korzyścią, wynikającą z prowadzenia badań obserwacyjnych jest testowanie nowej metody, która zapobiega wybranym chorobom. Podsumowując, badania kliniczne stwarzają możliwość testowania, diagnozowania, leczenia oraz zapobiegania przeróżnym chorobom. Można śmiało stwierdzić, że prowadzone badania kliniczne przyczyniają się do prężnego rozwoju i postępu w gałęzi medycznej i farmakologicznej. Warto wspomnieć, że w Polsce organizacja badań obserwacyjnych, dzięki wsparciu inwestorów staje się wsparciem dla publicznej opieki zdrowotnej.

Jak prowadzić badania kliniczne i obserwacyjne?

W badaniach klinicznych nic nie dzieje się przypadkiem, dlatego prowadzone są według ściśle określonych reguł. Celem pracy w wyznaczonych ramach jest zapewnienie uczestnikom bezpieczeństwa. Tylko osoby, spełniające wyznaczone kryteria mogą wziąć udział w badaniach. Omawiane kryteria określa wspomniany wcześniej protokół. Od rodzaju realizowanego badania obserwacyjnego zależy czy uczestnikiem ma być chora osoba czy zdrowa. Jak każde badanie, tak badania kliniczne niosą pewne ryzyko. Aby zapobiec ryzyku, należy skonsultować swój udział z lekarzem prowadzącym. Zatem udział w badaniu powinien być przemyślany i świadomy. Bezpieczeństwo uczestnika reguluje system praw. Warto wspomnieć, że badania kliniczne są rodzajem badawczego eksperymentu, przy czym prowadzone są według sztywnych reguł, co zostało już wcześniej wspomniane.