Statystyka jako pomoc dla innych nauk

7 kwietnia 2016

Statystyka należy do dziedzin matematyki. Intuicyjna interpretacja podpowiada nam, że pojęcie to ma niewątpliwie coś wspólnego ze średnią arytmetyczną, bo popularny żart głosi, że statystycznie pan i pies mają po trzy nogi. Nieco mniejszy odsetek ludzi wie, że pod tą nazwą kryją się możliwości związane z interpretacją danych w postaci graficznej, co jest powszechnie znanym zastosowaniem metodologii wypracowanej w ramach statystyki matematycznej. Studenci matematyki stosowanej wiedzą, że statystyka to dziedzina niezwykle istotna dla współczesnych badań naukowych, pozwalająca na szeroki i wielowarstwowy wgląd w strukturę poszczególnych zagadnień badawczych. Statystyka dla nauki jest tym, czym dla myśli stał się druk – pozwala uchwycić istniejące zależności, korelacje, różnice – a także określić ich statystyczną istotność. Statystyka do prac naukowych wprowadza uporządkowanie, pozwalając w przejrzysty sposób opisać i zinterpretować zaobserwowane zjawiska o dużym skomplikowaniu. Metodologia wypracowana w zakresie statystyki matematycznej jednak ma swój udział przede wszystkim na wcześniejszym etapie – pozwala właśnie na zaobserwowanie, uchwycenie wielu rozmaitych stosunków między zmiennymi.

Usługi statystyczne dla opracowań naukowych

Zanim wejdziemy w etap interpretacji, a nawet jeszcze przed zastosowaniem profesjonalnych analiz statystycznych, mają miejsce co najmniej dwa wcześniejsze etapy badań: projektowanie badania, którego element stanowi opracowanie koncepcji metodologicznej, a więc również decyzja o użyciu narzędzi i technik analiz statystycznych dla nauki np. humanistycznej będących elementem egzogenicznym. Decydujemy wówczas, czy badanie dotyczyło będzie danych o charakterze ilościowym, czy też jakościowym, a zatem, czy analizowane informacje dadzą się pogrupować w zbiory poddające się statystycznej metodologii. Profesjonalne analizy statystyczne dla nauki najlepiej zlecać znawcom-specjalistom, za jakich z pewnością należałoby uznać matematyków specjalizujących się w dziedzinie matematyki stosowanej oraz naukowców reprezentujących firmy badawcze, których wyspecjalizowanie pochodzi z doświadczenia branżowego, reprezentowanego przez liczne realizowane dotychczas projekty badawcze, wykorzystujące narzędzia z zakresu statystyki. Statystyka do prac naukowych weszła jako element metodologii usprawniający dotychczasowe aparaty badawcze różnych dziedzin, dziś stanowi stały element prac o charakterze naukowym. Opracowania dotyczące różnorodnej problematyki korzystają ze statystyki dla nauki będącej znakomitym katalizatorem, wyostrzającym dotychczasowe spojrzenie na podmiot badania.