Dlaczego warto przeprowadzić badanie marketingowe rynku napojów energetycznych?

19 sierpnia 2020

Wartość rynku napojów energetycznych w Polsce to ponad 2 mld zł. Dodatkowo zauważa się na nim stały i stabilny wzrost, dlatego zdaje się być on atrakcyjny dla coraz to nowych przedsiębiorstw. Aby jednak sprawdzić tendencje w tym segmencie, warto przeprowadzić badanie marketingowe rynku napojów energetycznych. Czego można się dzięki niemu dowiedzieć?

Co kieruje nabywcami?

Jedną z najbardziej wartościowych informacji dla producentów jest to, co w rzeczywistości kieruje ich potencjalnymi klientami. Dlaczego wybierają ten, a nie inny produkt? Do jakich cech przywiązują największą wagę? Jakie znaczenie ma dla nich cena?

Takie motywy zakupowe można sprawdzić właśnie dzięki dobrze przeprowadzonemu badaniu marketingowemu rynku napojów energetycznych.

Porównanie z konkurentami

Jeśli firma już istnieje na rynku napojów energetycznych i jest względnie znana, może skontrolować też, jak jej wizerunek prezentuje się na tle rynkowych konkurentów. To doskonała szansa na dowiedzenie się, dlaczego klienci wybierają chętnie konkretne produkty i tym samym jak na tle rywali można się wyróżnić.

Takie wyróżniki w przypadku napojów energetycznych mogą być wielorakie, od podkreślenia ekskluzywności produktu, aż po szybkość działania. Warto sprawdzić, która strategia może mieć największe szanse powodzenia, co również pozwala zrobić badanie marketingowe rynku napojów energetycznych.

Sprawdzenie komunikatów reklamowych

Kolejną kwestią, którą można skontrolować dzięki badaniom marketingowym rynku napojów energetycznych są przekazy reklamowe. Można to zrobić np. dzięki technice CAWI, która umożliwia dołączenie do ankiety materiałów multimedialnych. To dla firm duża szansa, mogą one bowiem sprawdzić, jaki jest odbiór planowanych kampanii reklamowych w grupie docelowej i zmienić ich wydźwięk na podstawie informacji zwrotnych udzielanych przez respondentów.

Umożliwia to też wybranie wariantu najlepiej ocenianego i tym samym ograniczenie potencjalnych strat finansowych związanych np. z opłaceniem nieskutecznych przekazów reklamowych.

Znalezienie rynkowych nisz

W badaniach marketingowych rynku napojów energetycznych często pojawiają się też nieoczywiste wyniki, które odpowiednio zinterpretowane mogą stanowić szansę na znalezienie niszy produktowej.

Przykładem w przypadku napojów energetycznych jest kwestia zdrowia, gdyż wiele osób unika tych produktów ze względu na domniemany, szkodliwy wpływ na zdrowie. Może być to szansa na stworzenie produktu celowanego właśnie do takiej grupy osób, czyli takiego, który będzie stworzony w oparciu o zdrowsze składniki. Segment ten już istnieje, jednak zdaje się, że wciąż nie został dostatecznie wyeksploatowany i w dalszym ciągu jego potencjał wzrostowy jest znaczący.

Przeprowadzaniem badań marketingowych napojów energetycznych i nie tylko zajmuje się m.in. Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®. Dzięki platformie Badanie-Opinii.pl ma ono dostęp do ponad 100 tys. osób co sprawia, że taka ankieta może być skierowana do bardzo precyzyjnie określonej grupy osób.