Planowanie badania CAWI w 3 krokach

8 września 2020

Od tego, jak zostanie zaplanowane badanie CAWI zależy, czy twórcy uzyskają na jego podstawie poszukiwane dane. Na jakie elementy szczególnie warto zwrócić uwagę podczas procesu planowania i przygotowania CAWI?

Czym jest CAWI?

CAWI, czyli Computer-Assisted Web Interview, służy przeprowadzaniu analiz rynku i nie tylko przy pomocy ankiet wysyłanych respondentom elektronicznie. Taka forma ma wiele zalet, od niskiego kosztu wykonania, przez opcję umieszczania elementów multimedialnych, aż po brak możliwości popełnienia przez ankietera błędu (badanie CAWI jest dodatkowo sprawdzane pod względem merytorycznym przez ekspertów).

Kluczowe jest jednak to, aby do przeprowadzania CAWI dobrze się przygotować. O czym trzeba wówczas pamiętać?

Krok 1: Określenie celu i założeń CAWI

Dzięki platformom internetowym umożliwiającym przeprowadzenie badań CAWI takim jak Badanie Opinii, są one dostępne właściwie dla wszystkich na wyciągnięcie ręki. Rozwiązanie to daje ogromne możliwości, trzeba jednak pamiętać, by korzystać z niego umiejętnie. Istotne jest przede wszystkim określenie celu CAWI i tego, jakie informacje chce się na jego podstawie uzyskać.

Dopiero precyzyjne wskazanie tych dwóch kwestii pomoże przebrnąć przez kolejne etapy, czyli przede wszystkim przez opracowanie przyjaznego dla respondentów kwestionariusza.

Krok 2: Wskazanie grupy odbiorców

Podczas przygotowań i opracowywania koncepcji CAWI trzeba także przemyśleć to, do kogo ma być ono skierowane. Warto zastanowić się na tym tak wcześnie głównie ze względu na fakt, że w zależności od grupy respondentów, sposób zadawania pytań może się nieco różnić.

W przypadku CAWI kierowanego do osób młodych w przedziale 19-25 można obyć się np. bez tłumaczeń określeń związanych z popkulturą, gdyż w grupie tej są one najczęściej dobrze znane. Co innego natomiast w przypadku tego samego badania kierowanego do seniorów, gdyż mogą oni pewnych pojęć po prostu nie rozumieć, co utrudni im udzielanie rzetelnych odpowiedzi.

Krok 3: Tworzenie pytań

Po określeniu celu badania oraz tego, jakie informacje chce się uzyskać, można przejść do tworzenia kwestionariusza CAWI. Zespoły korzystające z panelu Badanie Opinii są na tym etapie wspierane, gdyż mają do dyspozycji:

  • gotowe szablony pytań opracowane przez statystyków,
  • 20 rodzajów pytań w tym jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru,
  • możliwość zastosowania list wyboru,
  • opcję przygotowania rankingu.

Temu etapowi również warto poświęcić więcej czasu i sprawdzić, czy pytania zostały zadane precyzyjnie, zaś opcje odpowiedzi umożliwią respondentom na precyzyjne przedstawienie swoich opinii.

Jak widać dobrze przygotowane CAWI wymaga kompleksowego przemyślenia jego planu oraz celu. Na szczęście posiadając takie informacje sam proces tworzenia badania przebiegnie szybciej i umożliwi uzyskanie dokładnie tych informacji, które były poszukiwane.